Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

Anunțuri

05/03/2021 | Anunțuri
Cu referire la informațiile comunicate de autoritățile bulgare, aducem la cunoștință că cetățenii străini, inclusiv ai Republicii Moldova, care au drept de ședere permanentă sau pe termen lung în Republica Bulgaria, se pot vaccina împotriva COVID-19 cu condiția încadrării în unul dintre grupurile țintă din cele 4 faze ale Planului național de vaccinare împotriva COVID-19 al Republicii Bulgaria. În conformitate cu art. 83, al. 1 din Legea privind sănătatea, cetățenii străini, care dețin dreptul de aflare permanentă sau pe termen lung în Republica Bulgaria, beneficiază de asistență medicală în volumul prevăzut de art. 81 și 82 ale aceleași legi, în condiții egale cu cetățenii bulgari. Cetățenii străini, care doresc să se vaccineze împotriva COVID-19, pot să se programeze prin intermediul medicilor generaliști sau a cabinetelor de imunizare ale direcției regionale de sănătate conform adresei de reședință. Informația respectivă poate fi găsită pe pagina electronică https://coronavirus.bg
24/09/2020 | Anunțuri
În cadrul ședinței din 23 septembrie 2020, Guvernul Republicii Bulgaria a adoptat hotărîrea privind prelungirea stării epidemiologice excepționale până la 30 noiembrie 2020. Hotărîrea a fost luată în baza propunerii Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, pornind de la evoluția nefavorabilă a pandemiei COVID-19.
02/09/2020 | Anunțuri
Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria informează că, în conformitate cu ordinul PD-01-488 din 31.08.2020 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, au fost stabilite următoarele reguli de intrare și tranzitare a teritoriului Republicii Bulgaria pentru perioda 01.09.2020 - 30.09.2020: - se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu condiția prezentării testului PCR negativ la COVID-19 în limba engleză efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria, începând cu data efectuării acestuia. Documentul care certifică rezultatul testului trebuie să conțină numele persoanei identic numelui din actul de călătorie, datele de contact ale laboratorului care a efectuat analiza și descrierea în grafie latină a metodei de analiză (PCR); - se permite tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria cu condiția garantării părăsirii imediate a țării; - pentru tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria nu este necesară prezentarea testului PCR negativ la COVID-19; - cetățenilor Republicii Moldova care au ca punct inițial al deplasării spre Republica Bulgaria statele membre UE, Regatul Unit al Marei Britanii și Irlandei de Nord și statele părți la Acordul Schengen (inclusiv Republica San Marino, Principatul Andorra, Principatul Monaco și Vatican), Australia, Georgia, Canada, Japonia, Noua Zelandă, Ruanda, Republica Corea, Tailanda, Tunis, Uruguai, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Serbia, Belarus...
28/07/2020 | Anunțuri
Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria informează că, în conformitate cu ordinul PD-01-438 din 28.07.2020 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, este permisă intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, începând cu 28 iulie 2020, la prezentarea testului PCR la COVID-19 în limba engleză, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria.
24/07/2020 | Anunțuri
Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria reamintește că, în conformitate cu ordinul PD-01-405 din 15.07.2020 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, este interzisă intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Bulgariei, până la 31 iulie 2020, prin toate punctele de trecere a frontierei, destinate transportului aerian, naval, feroviar și rutier, INCLUSIV CU SCOP DE TRANZIT. Cu titlu de excepție, autoritățile bulgare examinează solicitările de intrare și de tranzitare a Bulgariei pentru persoanele aflate în situație umanitară dificilă. În astfel de situații, cetățenii Republicii Moldova urmează să se adreseze Ambasadei la adresa de e-mail: sofia@mfa.gov.md sau la numărul de telefon +359 877819314, prezentând argumente care ar atesta situația umanitară dificilă. Solicitările transmise în zilele de odihnă și în afara orelor de lucru sunt examinate de autoritățile bulgare începând cu următoarea zi de lucru. Informaţiile actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state pot fi consultate pe situl Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
17/07/2020 | Anunțuri
Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria informează că, în conformitate cu ordinul PD-01-405 din 15.07.2020 al Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria, este interzisă intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Bulgariei, până la 31 iulie 2020, prin toate punctele de trecere a frontierei, destinate transportului aerian, naval, feroviar și rutier, INCLUSIV CU SCOP DE TRANZIT. Pentru mai multă informaţie accesaţi aici . Informaţiile actualizate privind accesul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul altor state pot fi consultate pe situl Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene ( accesaţi ). Ambasada informează că, autoritățile bulgare examinează, cu titlu de excepție, solicitările de intrare și de tranzitare a Bulgariei pentru persoanele aflate în situație umanitară dificilă. În astfel de situații, cetățenii Republicii Moldova urmează să se adreseze Ambasadei la adresa de e-mail: sofia@mfa.gov.md sau la numărul de telefon +359 877819314. Solicitările transmise în zilele de odihnă și în afara orelor de lucru sunt examinate de autoritățile bulgare începând cu următoarea zi de lucru. Ambasada recomandă deplasarea cu scopul tranzitării doar după obținerea permisiunii de tranzitare.
19/11/2018 | Anunțuri
Informații detaliate privind mecanismul de recrutare și angajare a cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul Bulgariei în condițiile Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă, semnat la 16.06.2018, intrat în vigoare din 12.09.2018, puteți accesa la pagina oficială a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de muncă. angajat.md/ro/node/538112