Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

ALERTĂ DE CĂLĂTORIE!!!

Publicat:Thu, 14/05/2020 - 12:37

În contextul situației epidemice excepționale instituită de Guvernul Republicii Bulgaria începând cu 14.05.2020, prin ordinul Ministrului Sănătății al Republicii Bulgaria a fost interzisă intrarea în Bulgaria pentru cetățenii străini începând cu 14.05.2020, ora 00.00, până la 14.06.2020 inclusiv.

Interdicția NU se va aplica următoarelor categorii de persoane:

- Cetățenilor bulgari, membrilor familiilor cetățenilor bulgari, persoanelor cu drept de ședere permanentă sau pe termen lung pe teritoriul Republicii Bulgaria, precum și membrilor familiilor acestora, dar cu obligativitatea respectării regimului de carantină odată cu intrarea în țară;
- Specialiștilor în medicină, lucrătorii în domeniul științelor medicale și lucrătorii sociali, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiilor acestora;
- Personalului de transport, angajat în transportul mărfurilor, echipajelor aeronavelor care efectuează transporturi aeriene comerciale, și altor categorii de personal de transport, după necesitate;
- Diplomaților, funcționarilor organizațiilor internaționale, angajaților forțelor armate sau lucrătorilor umanitari, în îndeplinirea obligațiilor acestora;

- Persoanelor care călătoresc cu scop umanitar;

- Cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și statelor părți la Acordul Schengen (inclusiv San Marino, Andorra, Monaco și Vatican), precum și cetățenilor statelor terțe, care sunt implicați cu construirea, extinderea, exploatarea și asigurarea securității infrastructurii strategice critice a Republicii Bulgaria;

- Lucrătorilor transfrontalieri;

- Lucrătorilor implicați în transportarea medicamentelor și aparatelor medicale;

- Lucrătorilor sezonieri în domeniile agriculturii și turismului.

În cazuri excepționale: accidente cu victime, decese și calamități naturale, cetățenii Republicii Moldova pot apela la numărul de telefon +359 877819314 sau vor scrie la adresa de e-mail: sofia@mfa.gov.md. La numărul de telefon indicat NU se vor furniza informații consulare.