Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

Cadrul juridic bilateral

Lista tratatelor internaționale încheiate între Republica Moldova și Republica Bulgaria                             

 

1. B00175 Tratat cu privire la relaţiile de prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Republica Bulgaria

            Semnat la Sofia la 07.09.1992

            În vigoare din 26.11.1993

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 18, pag. 178

           

2. B00176 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii  

            Semnat la Sofia la 17.05.1993

            În vigoare din 18.08.1993

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 18, pag. 183

           

3. B00178 Acord între Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea comercial-economică şi tehnico-stiinţifică în domeniul agriculturii şi alimentaţiei    

            Semnat la Chişinău la 12.12.1994

            În vigoare din 12.12.1994

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 18, pag. 194

           

4. B00182 Protocol de consultări şi colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria           

            Semnat la Chişinău la 12.12.1994

            În vigoare din 12.12.1994

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 18, pag. 210

           

5. B00183 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind transportul internaţional de pasageri şi mărfuri   

            Semnat la Chişinău la 12.12.1994

            În vigoare din 01.09.1995

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 18, pag. 212

           

6. B00185 Acord de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria         

            Semnat la Chişinău la 15.06.1995

            În vigoare din 25.02.1996

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 40, pag. 105

           

7. B00186 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor     

            Semnat la Sofia la 17.04.1996

            În vigoare din 12.06.1997

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 18, pag. 219

           

8. B00187 Convenţie consulară între Republica Moldova şi Republica Bulgaria  

            Semnat la Sofia la 17.04.1996

            În vigoare din 11.07.1998

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 18, pag. 226

           

9. B00188 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul turismului  

            Semnat la Sofia la 17.04.1996

            În vigoare din 04.05.2001

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 29, pag. 67

           

10. B00189 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective

            Semnat la Sofia la 17.04.1996

            În vigoare din 18.04.1997

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 18, pag. 248

           

11. B00193 Acord de colaborare între Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii Bulgaria    

            Semnat la Sofia la 01.12.1995

            În vigoare din 01.12.1995

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 18, pag. 264

           

12. B00194 Convenţie între Republica Moldova şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate 

            Semnat la Sofia la 15.09.1998

            În vigoare din 24.03.1999

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 23, pag. 85

           

13. B00195 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind principiile de colaborare în domeniul transportului feroviar          

            Semnat la Sofia la 15.09.1998

            În vigoare din 06.08.1999

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 23, pag. 105

           

14. B00197 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, titlurilor ştiinţifice şi didactice           

            Semnat la Sofia la 22.06.2000

            În vigoare din 09.10.2000

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 24, pag. 58

           

15. B00198 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale     

            Semnat la Sofia la 22.06.2000

            În vigoare din 03.10.2000

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 24, pag. 54

           

16. B00199 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor

            Semnat la Sofia la 22.06.2000

            În vigoare din 22.12.2000

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 24, pag. 47

           

17. B00200 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la cooperarea în domeniul standardizării, metrologiei şi certificării   

            Semnat la Sofia la 22.06.2000

            În vigoare din 26.06.2001

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 30, pag. 452

           

18. B00343 Protocol cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Bulgaria           

            Semnat la Sofia la 05.02.1992

            În vigoare din 05.02.1992

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 36, pag. 291

           

19. B00353 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal 

            Semnat la Chişinău la 16.01.2003

            În vigoare din 01.06.2003

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 30, pag. 402

           

20. B00354 Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Bulgaria         

            Semnat la Chişinău la 16.01.2003

            În vigoare din 18.03.2003

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 30, pag. 419

           

21. B00458 Acord de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Bulgaria           

            Semnat la Sofia la 18.05.1993

            În vigoare din 18.05.1993

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 30, pag. 422

           

22. B01225 Memorandum privind cooperarea în domeniile securităţii sociale şi pieţei muncii între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Politicii Sociale al Republicii Bulgaria          

            Semnat la Sofia la 20.05.2004

            În vigoare din 20.05.2004

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 30, pag. 458

           

23. B01226 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul comunicaţiilor poştale, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale

            Semnat la Sofia la 20.05.2004

            În vigoare din 22.11.2004

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 30, pag. 432

           

24. B01227 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursorii, terorismului şi altor tipuri de infracţiuni grave         

            Semnat la Sofia la 20.05.2004

            În vigoare din 17.09.2004

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 30, pag. 412

           

25. B01228 Acord de colaborare în domeniul tineretului şi sportului între Departamentul Tineret şi Sport al Republicii Moldova şi Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Bulgaria.  

            Semnat la Sofia la 20.05.2004

            În vigoare din 20.05.2004

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 30, pag. 440

           

26. B01281 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind acordarea asistenţei Universităţii de Stat din Taraclia, Republica Moldova        

            Semnat la Chişinău la 30.09.2004

            În vigoare din 09.02.2005

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 36, pag. 292

           

27. B01496 Memorandum de cooperare în domeniul integrării europene şi cu structurile euro-atlantice dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria      

            Semnat la Chişinău la 29.05.2006

            În vigoare din 29.05.2006

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 40, pag. 110

           

28. B01509 Memorandum de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Agenţia de Inteligenţă Financiară a Republicii Bulgaria în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită         

            Semnat la Chişinău la 09.06.2006

            În vigoare din 13.07.2007

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 40, pag. 132

           

29. B01521 Acord de cooperare în domeniul protecţiei proprietăţii industriale între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova şi Oficiul de Brevete al Republicii Bulgaria        

            Semnat la Chişinău la 14.11.2006

            În vigoare din 14.11.2006

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 40, pag. 138

           

30. B01551 Acord privind cooperarea economică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria           

            Semnat la Sofia la 05.02.2007

            În vigoare din 23.04.2007

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 40, pag. 120

           

31. B01627 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă şi schimbul de informaţii secrete          

            Semnat la Chişinău la 14.02.2008

            În vigoare din 30.06.2010

Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 46, pag. 58                                               

           

32. B01673 Acord între Republica Moldova şi Republica Bulgaria în domeniul asigurărilor sociale       

            Semnat la Sofia la 05.12.2008

            În vigoare din 01.09.2009

Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 49, pag. 52                                                                                  

33. B01674 Protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Republicii Bulgaria      

            Semnat la Sofia la 05.12.2008

            În vigoare din 05.12.2008

Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 46, pag. 22                                                                       

34. B01684 Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul dezvoltării societăţii informaţionale şi tehnologiei informaţiei   

            Semnat la Chişinău la 27.02.2009

            În vigoare din 22.04.2010

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 46, pag. 78                                                                       

35. B01719 Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova şi Republica Bulgaria în domeniul asigurărilor sociale 

            Semnat la Sofia la 20.01.2010

            În vigoare din 20.01.2010

            Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 46, pag. 34                                                                                                                                                                                            

36. B01775 Protocol de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat între Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova şi Institutul Naţional de Securitate Socială  al Republicii Bulgaria 

            Semnat la Sofia la 08.09.2010

            În vigoare din 08.09.2010

           

37. B01905 Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală 

            Semnat la Pravets la 16.11.2011

În vigoare din 11.09.2012

Publicat în:  Monitorul Oficial nr. 441-450 din 22.12.2017, art. 2281                                                                                                                                                                 

38. B01921 Declaraţie comună a Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi a Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul integrării europene          

            Semnat la Chişinău la 15.12.2011

            În vigoare din 15.12.2011

           

39. B00814 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în situaţii excepţionale   

            Semnat la Sofia la 19.04.2012

            În vigoare din 24.09.2012     

Publicat în:  Tratate Internaţionale, vol. 49, pag. 88                                               

 

40. B02479 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migraţiei de muncă                                                                          

Semnat la Sofia la 18.06.2018

În vigoare: 11.09.2018                                                                                

            Termen:  5 ani cu prelungirea pe următoarele perioade a cite 3 ani                         

            Publicat în:  Monitorul Oficial nr. 285-294 din 03.08.2018, art. 821                     

 

41. B02522 Acord de asistenţă financiară între Guvernul Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria                                                                          

            Semnat la Chişinău la 20.12.2018                                                                                        În vigoare din 20.12.2018                                                                                                    Publicat în:  Monitorul Oficial nr. 38-47 din 08.02.2019, art. 281                                           

 

42. B02524 Acord de colaborare statistică între Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Institutul Naţional de Statistică al Republicii Bulgaria                                                Semnat la Chişinău la 29.01.2019                                                                                       În vigoare din 29.01.2019                                                                                                    Publicat în:  Monitorul Oficial nr. 94-99 din 15.03.2019, art. 505