Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a adoptat noi măsuri în contextul situației epidemice din Republica Moldova.

Publicat:Wed, 27/05/2020 - 17:00

În conformitate cu Hotărârea nr.12 din 25 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova, au fost adoptate măsuri de relaxare în contextul situației pandemice. Astfel:

1. Transportul feroviar și rutier internațional de persoane este reluat din 26 mai curent.

2. Totodată, până la 30 iunie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, excepţie fiind:

- membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;

- persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;

- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

- membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

- persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

- lucrătorii transfrontalieri;

- conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren.

3. Persoanele care intră în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate. De obligațiunea de autoizolare sunt scutiți:

- conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren;

- persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

- elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;

- persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;

- lucrătorii transfrontalieri;

- membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

- persoanele aflate în tranzit.

Textul integral al Hotărârii CNESP nr. 12 din 25 mai 2020 este disponibil pe pagina web: https://bit.ly/2LVrHsi