Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

Emigrare autorizată

Stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate

 

Pentru perfectarea procedurii de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate, cetăţenii Republicii Moldova urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:

 

 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • Două fotografii color 35 x 45 mm, realizate pe fundal alb;
 • Paşaportul naţional pentru călătorii în străinătate;
 • Buletinul de identitate cu fişa de însoţire în original sau paşaportul de tip vechi ex-sovetic (se retrage de la posesor şi nu se restituie);
 • Certificatul de naştere al solicitantului, în original;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau certificatul de divorţ, în original;
 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui. în original (după caz);
 • Certificatele de naştere a copiilor minori în vârstă de până la 18 ani, în original (după caz);
 • Carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia asistenţă socială privind predarea carnetului de pensionar;
 • Carte de muncă, în original (după caz);
 • Consimţământul autentificat notarial al părintelui rămas cu domiciliul în Republica Moldova privind stabilirea solicitantului cu domiciliu permanent în străinătate (în cazul copiilor minori, de până la 18 ani) sau hotărârea judiciară privind decăderea din drepturile părinteşti a unuia dintre părinţi ori privind stabilirea locului de trai al copilului cu unul din părinţi;
 • Consimţământul copilului (cu vârsta de 10-18 ani), legalizat notarial sau la ambasadă, privitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate cu unul dintre părinţi (prezenţa minorului la ambasadă este obligatorie);
 • Consimţământul autentificat notarial al părinţilor rămaşi să locuiască în Republica Moldova privind plecarea şi stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a solicitantului; sau certificatul/certificatele de deces în cazul în care unul sau ambii  părinţi sunt decedaţi;
 • Certificatul de la inspectoratul fiscal privind lipsa datoriilor faţă de bugetul statului;
 • Permisul de şedere eliberat de către autorităţile competente ale Republicii Bulgaria.