Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

Interviul acordat de către Ambasadorul Anatol Cebuc Centrului Regional pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial în Europa de Sud-Est sub auspiciile UNESCO

Publicat:Tue, 18/05/2021 - 16:59

Care este elementul Dvs. preferat al PCI din Republica Moldova care nu este înscris în Lista reprezentativă a UNESCO a patrimoniului cultural imaterial?

                                             

Unul dintre cele mai interesante și specifice elemente a patrimoniului cultural imaterial pentru Republica Moldova și prezent în multe state sud-est europene este sărbătoarea Sfântului Gheorghe (Sfântul Gheorghe în Republica Moldova și România). Această reprezentare mitică își are originile în cultura tracică, semnificând zeul vegetației, protectorul cailor și vacilor și al terenurilor însămânțate. În tradiția creștină, Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai venerați sfinți. Numele său provine din grecescul „Gheorghios” și înseamnă „fermier”. Conform legendei, Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru dețin cheile anotimpurilor. Odată cu sărbătoarea Sfântului Gheorghe (la 23 aprilie sau 6 mai) începe sezonul cald și se încheie la sărbătoarea Sfântului Dumitru. În tradiția populară, Sfântul Gheorghe este ocrotitorul naturii, a vacilor și oilor. Dacă plouă în această zi, este un semn că va fi un an cu recolte bogate. Sfântul Gheorghe marchează începutul anului pastoral. Înainte de ziua sărbătorii, seara, țăranii pregătesc cu grijă brazde verzi, tăiate într-o formă pătrată în care sunt introduse crenguțe de salcie și flori de primăvară. Stâlpii porților sunt împodobiți cu aceste mici brazde verzi. Ramurile verzi sunt plasate și pe streașina grajdurilor pentru a proteja animalele de forțele malefice și împotriva bolilor. Această minunată tradiție se păstrează încă în satele din Republica Moldova și România.

Ce element al patrimoniului cultural imaterial bulgar credeți că este cel mai impresionant?

 

Un element impresionant bulgar din PCI este costumul autentic „Zolokriya”. Acesta reflectă specificul, cultura tradițională și modul de viață al poporului bulgar. Potrivit etnografilor, originile sale sunt preponderent slave, dar se găsesc și urme ale veșmintelor tracilor și protobulgarilor, precum și din portul popoarelor cu care bulgarii erau în contact.

 

Are unele asemănări cu bluza tradițională cu broderie pe umăr - un element specific pentru România și Republica Moldova, dosarul de nominalizare al căreia a fost trimis anul acesta la Secretariatul UNESCO pentru examinare pentru includerea în Lista Reprezentativă a UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității.

 

Asemănările sau diferențele dintre cele două țări (Bulgaria și Republica Moldova) sunt cruciale pentru consolidarea dialogului cultural?

 

Datorită circumstanțelor istorice, există multe asemănări între cultura Republicii Moldova și cea bulgară. Avem unele tradiții, sărbători și reprezentări comune. Comunitățile bulgare din Republica Moldova își păstrează în continuare tradițiile și practicile, iar autoritățile moldovenești încurajează micile comunități locale să păstreze și să promoveze tradițiile. Comunitățile bulgare participă cu expoziții și spectacole de artă la evenimentele culturale naționale organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, precum Ziua Națională a Costumului Tradițional, Târgul Național al Covoarelor, Zilele Patrimoniului European etc. Aceste evenimente culturale sunt o oportunitate pentru consolidarea dialogului cultural și o modalitate de a încuraja diversitatea culturală.

Înscrierea practicilor culturale asociate zilei de 1 martie (2017) în Lista Reprezentativă a UNESCO, este un element comun pentru Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia de Nord și România, atelierele organizate de muzeele etnografice din ambele țări pentru a promova Martenitsa/Mărțișorul, sunt un alt mod de a celebra dialogul cultural.

 

 Este importantă cultura pentru relațiile internaționale ale Republicii Moldova?

 

Cultura are un rol esențial pentru relațiile internaționale ale Republicii Moldova. Cele mai importante obiective ale diplomației culturale a Republicii Moldova sunt dezvoltarea relațiilor cu alte țări, promovarea tradițiilor și valorilor naționale și consolidarea imaginii țării noastre în context internațional.

 

Participarea Republicii Moldova la forumurile UNESCO, promovarea elementelor înscrise în listele UNESCO reprezintă una dintre prioritățile noastre. Prin activitățile organizate în străinătate, invităm oamenii să ne descopere țara și tradițiile. Din cauza pandemiei COVID-19, toate marile instituții culturale organizează evenimente online în limbi străine pentru publicul internațional.

 

Ce politici ar trebui puse în aplicare în regiunea Europei de Sud-Est pentru a promova patrimoniul cultural imaterial și valorile acestuia în rândul tinerilor?

 

Stabilirea de registre regionale ale elementelor comune din patrimoniul cultural imaterial ar putea fi o idee interesantă de pus în aplicare. Multe țări din sud-estul Europei împărtășesc o gamă largă de elemente culturale, iar promovarea asemănărilor culturale ar putea avansa dialogul dintre țări. Dezvoltarea platformelor online care prezintă diversitatea patrimoniul cultural imaterial va suscita interesul tinerilor cu privire la descoperirea valorii acestuia.

Facilitarea organizării de evenimente internaționale (în special facilitarea călătoriei participanților) ar putea spori interesul tinerilor față de patrimoniul cultural imaterial.