Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Bulgaria, Macedonia şi Albania

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

 

Nr.

crt.

Serviciul

Taxa ASP (euro)

Taxa consulară (euro)

Taxe aferentă (euro)

Total

 

(euro)

 

I. Perfectarea vizelor

 

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

20

2

Tip B - viză de tranzit

40

0

40

3

Tip C – viză de scurtă ședere

40

0

40

4

Tip D – viză de lungă ședere

40

0

40

 

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi altor documente

 

 

 

1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova:

 1. 30 zile calendaristice

 2. 15 zile calendaristice

 3. 5 zile lucrătoare

 

 

39

49

69

 

 

40

40

40

 

 

11

11

11

 

 

90

100

120

1.1

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta sub 7 ani:

 1. 30 zile calendaristice

 2. 15 zile calendaristice

 3. 5 zile lucrătoare

 

 

 

30

37

53

 

 

 

40

40

40

 

 

 

10

13

12

 

 

 

80

90

105

1.2

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta de la 7 pînă la 12 ani:

 1. 30 zile calendaristice

 2. 15 zile calendaristice

 3. 5 zile lucrătoare

 

 

 

30

37

53

 

 

 

40

40

40

 

 

 

10

13

12

 

 

 

80

90

105

1.3

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu:

 1. 30 zile calendaristice

 2. 15 zile calendaristice

 3. 5 zile lucrătoare

 

 

 

 

30

37

53

 

 

 

 

40

40

40

 

 

 

 

11

13

12

 

 

 

 

81

90

105

1.4

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent:

 1. 30 zile calendaristice

 2. 15 zile calendaristice

 3. 5 zile lucrătoare

 

 

 

 

30

37

53

 

 

 

 

40

40

40

 

 

 

 

10

13

12

 

 

 

 

80

90

105

2

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova:

 1. 30 zile calendaristice

 2. 15 zile calendaristice

 3. 5 zile lucrătoare

 

 

 

6

10

19

 

 

 

30

30

30

 

 

 

9

10

11

 

 

 

45

50

60

2.1

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului republicii Moldova în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut sau furat, pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate:

 1. 30 zile calendaristice

 2. 15 zile calendaristice

 3. 5 zile lucrătoare

 

 

 

 

6

10

29

 

 

 

 

30

30

30

 

 

 

 

9

10

11

 

 

 

 

45

50

70

2.2

Eliberarea buletinului de identitate provizoriu pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate:

 1. Fără fotografierea persoanei;

 2. Cu fotografierea persoanei sau scanarea fotografiei acesteia.

 

 

2

3,5

 

 

30

30

 

 

8

11,5

 

 

40

45

2.3

Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului republicii Moldova în locul celei pierdute, furate, deterioarate sau la solicitarea titularului, pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate:

 1. 30 zile calendaristice

 2. 15 zile calendaristice

 3. 5 zile lucrătoare

 

 

 

 

1

1,5

3

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

1

1,5

3

3

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv

150

20

170

4

Eliberarea titlului de călătorie

20

5

25

 

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

 

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

15

2

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

300

20

320

3

Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

10

5

15

4

Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

50

0

50

5

Eliberarea adeverinței privind dobîndirea/ redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova

10

0

10

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

50

0

50

 

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

 

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

50

20

70

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

250

20

270

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este supus unei măsuri de ocrotire judiciare , dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50

20

70

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

150

20

170

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

25

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20

10

30

 

V. Îndeplinirea actelor notariale

 

1

Autentificarea procurii:

 1. în numele persoanei fizice

 2. în numele persoanei juridice

 

30

60

 

0

0

 

30

30

2

Autentificarea testamentului

30

0

30

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100

5

105

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

50 (pentru fiecare lună)

5

55

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

0

10

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

2 (pentru

o pagină)

0

2

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

10 (pentru

o pagină)

5

15

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

 

20

 

10

15

 

 

0

 

0

0

 

 

20

 

10

15

9

Primirea documentelor la păstrare

20 (pentru fiecare lună)

0

20

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

0

10

11

Întocmirea protestelor de mare

30

0

30

12

Asigurarea probelor

50

0

50

13

Alte acte notariale

50

0

50

 

VI. Supralegalizarea consulară

 

 

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

     a) pentru persoane fizice

     b) pentru persoane juridice

 

 

 

30

60

 

 

 

5

5

 

 

 

35

65

 

VII. Alte acţiuni consulare

 

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

30

5

35

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

30

5

35

 

Încasarea taxelor consulare

Achitarea serviciilor consulare se efectuează pe contul Ambasadei în euro, prin transfer bancar. Taxa consulară se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului achitat. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă.
Legea Nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare.

Rechizitele bancare ale Ambasadei
BULGARIA, SOFIA, ул. Гургулят 18
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
BIC: CE CB BG SF
IBAN: BG76 CE CB 9790 1421 93 20 00

De ce se plătesc cheltuieli aferente?

Persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă cheltuielile aferente suportate de Ambasadă, în urma prestării serviciilor consulare. Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente este aprobată de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea Ambasadei, şi stabilită ulterior aprobării prin Ordinul Misiunii. În cazul prestării serviciilor consulare scutite de taxă consulară, cheltuielile aferente nu se încasează.

Plata pentru servicii consulare nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Ambasadă într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. 

Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Notă: Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.