A A A

Titlu de călătorie

Titlul de calatorie este un document de repatriere şi este destinat pentru posibilitatea întoarcerii în ţară.

 

Titlul de călătorie se eliberează în exclusivitate cetatenilor moldoveni, care au rămas fără documente sau acestea au fost deteriorate, expirate,  precum şi în cazul aflării neregulamentare pe teritoriul altui stat.

 

Termenul de valabilitate al Titlului de Călătorie este de 30 de zile calendaristice şi poate fi eliberat în unele din următoarele cazuri:

 

 • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au paşaport cu termen expirat;
 • nu au avut niciodată paşaport;
 • au intrat în Bulgaria fără paşaport;
 • alte motive, în baza cărora cetăţeanul Republicii Moldova nu poate reveni în ţară.

 

Pentru obţinerea titlului de călătorie urmează a fi prezentate:

 

 • Un de act de identitate moldovenesc în original (paşaport, buletin de identitate, permis de conducere ş.a.)
 • 2 fotografii de mărimea 3x4 cm color;
 • Cererea de acordare a titlului de călătorie;
 • Documentul eliberat de organele competente bulgare, ce confirmă faptul pierderii sau furtului paşaportului;
 • Bonul de plată

 

Important:

Titlul de calatorie se elibereaza personal solicitantului sau în anumite cazuri autorităţilor ţării de reşedinţă abilitate să iniţieze asemenea demersuri.

Taxa consulară pentru eliberarea titlului de călătorie constituie 20 euro sau echivalentul sumei date în leve bulgare, euro, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Republicii Bulgaria la ziua achitării.

Procedura de achitare a taxelor pentru acordarea serviciilor consulare se efectuează în exclusivitate, prin intermediul băncii.

 

Ce trebuie să cunoşti:

 

 • Titlul de călătorie e un document de călătorie provizoriu şi îţi oferă dreptul să călătoreşti acasă o singură dată dacă eşti cetăţean moldovean, apatrid sau străin cu drept de şedere în Republica Moldova;
 • Îl poţi utiliza 30 de zile;
 • Dacă planifici călătoria cu tranzitarea altor state, ai grijă să obţii din timp, la ambasada sau consulatul străin, viza de tranzit, dacă statul prin care vei călători ţi-o cere;
 • La întoarcerea în ţară îţi poţi perfecta acte de identitate noi. Pentru aceasta adresează-te la secţia de paşapoarte din raza de domiciliere. În cazul în care eşti în posesia unui act de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbare a numelui/prenumelui) eliberat de autorităţile statului străin, la revenirea acasă este necesară transcrierea acestuia la unul din oficiile de stare civilă.